IFS Broker

Jan Verbeke

 

Wij zijn fier jullie te mogen meedelen dat wij het IFS Broker certificaat met glans hebben behaald. Als marktdeelnemer in de biologische sector hebben wij er altijd naar gestreefd om kwalitatief hoogwaardige en voedselveilige producten aan te bieden.
De vereisten die aan voedingsproducten worden gesteld, kunnen echter enkel behaald worden wanneer er controle, transparantie en betrouwbaarheid is doorheen de ganse keten, van op het veld tot aan de consument. Wij willen als betrouwbare toeleverancier ons deel hierin opnemen en op die manier bijdragen aan de borging van jullie kwaliteitssysteem. Deze certificatie biedt de garantie dat de aangekochte grondstoffen en halffabrikaten in overeenstemming zijn met alle geldende wetgevingen op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Maar bovenal dat de geleverde producten met zorg geselecteerd worden om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.